Audiogramy: Saša Spačal + Jirka Suchánek

Vyprodáno
Adresa Petrohradská 438/13, Praha 10
Štítky Elektronika, Electroacoustic
Vstupné 120 Kč

Saša Spačal představí svoji novou zvukovou performance navazující na sérii s živými cvrčky Acheta domesticus a Jiří Suchánek živou elektroakustickou kompozicí Atomtón.

Transversal je nová zvuková performance, kterou připravila Saša Spačal na tvůrčím pobytu nadace Agosto Foundation, je osou propojující tři aspekty cvrččí existence: přirozené prostředí, hrozba vyhynutí a komodifikaci jako způsob přežití. Terénní zvukové nahrávky, zvuky crvrčků, analogové syntezátory a skleněné baňky se potkávají na koncertním sále. Saša zkoumá akustické rezonance a zpětnou vazbu v rámci lidsko-cvrččí spolupráce.

Atomtón Jiřího Suchánka je o transformaci zvukových vstupů a jejich vlnových délek spektrálních čar atomů do desítek až stovek oscilátorů v aditivní syntéze. Každý element generuje jedinečné zvukové spektrum, které je dále modulováno čísly z Menděljevovy periodické tabulky prvků. Tento hudební experiment zkoumá mikrotonální harmonickévztahy, logiku a estetiku vycházející z chemické a fyzikální struktury hmoty.

Vystupující umělci

Slovinsko
Česko
Elektronika, Electroacoustic

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko