Stálá výstava

Expozícia vinohradníctva

Vstupenky

Expozícia dokumentuje históriu vinohradníctva a vinárstva na území hlavného mesta Bratislavy spojenú s ochutnávkou kvalitných vín na prízemí a v suteréne rokokového Apponyiho paláca.

Začiatky pestovania viniča na území terajšej Bratislavy sú doložené už od 3. storočia. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva v meste v stredoveku prispeli rôzne nariadenia panovníkov. Prelomovým dokumentom bolo privilégium kráľa Ondreja III. z roku 1291, ktorým oslobodil mešťanov od platenia dane kráľovskému regálu z viníc už existujúcich, i v budúcnosti vysadených. Významným faktorom sa stala aj nemecká kolonizácia v 13. - 14. storočí, ktorá znamenala príliv obchodníkov, remeselníkov a vinohradníkov hlavne z oblasti Porýnia. V priebehu 19. storočia sa vytvorili priaznivé predpoklady pre vznik priemyselných podnikov zameraných na veľkovýrobu a veľkoobchod s vínom. V roku 1825 založili Ján Fischer a Michal Schönbauer továreň na výrobu šumivého vína podľa originálneho francúzskeho receptu, v roku 1877 firmu odkúpila rodina Hubertovcov a víno sa začalo predávať pod značkou Hubert. V roku 1952 firmu znárodnili a jej sídlo preniesli do Serede. Najznámejšiu vinársku firmu v bývalom Uhorsku založil Jakub Palugyay. Od svojho vzniku – pravdepodobne v roku 1851 – až do konca roku 1918 podnik prosperoval a získaval ocenenia na významných medzinárodných výstavách.

Další akce v tomto místě

Expozícia historických interiérov Bratislava – Staré Mesto, Múzeum vinohradníctva Stálá Expozícia historických interiérov
Virtuálna prehliadka Múzea vinohradníctva Bratislava – Staré Mesto, Múzeum vinohradníctva Stálá Virtuálna prehliadka Múzea vinohradníctva

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko