Festival ostravských knihoven v PLATO

Vstupenky

Autorské čtení v PLATO Bauhaus proběhne v rámci „Festivalu ostravských knihoven 2022.“

V několika blocích budou návštěvníci svědky literárního fóra, kdy budou moci poznat zevrubněji texty a myšlení dvou současných regionálních literátek a jednoho literáta. Vystoupí Monika Kubicová, Petr Stach a Tereza Samko. Samotné čtení bude rámováno stoletým výročím od narození básníka Jana Skácela, protože téma letošního Týdne ostravských knihoven je Jubileum. Zazní Skácelovy básně i příspěvky k výročí publikované v brněnském literárním měsíčníku Host. Večerem provází jeho dramaturg a básník Martin Šenkypl.

Monika Kubicová (1990, Frýdek-Místek). Její básnický debut Ze života zvracím vzduch vydalo roku 2011 ostravské nakladatelství Protimluv. Druhá sbírka by měla vyjít příští rok tamtéž. V současné době dokončuje prózu s názvem Náhradní program. Je to popis skutečných událostí, které zažila na Slovensku, kam jela původně na pracovní stáž.

Petr Stach (1996, Ostrava) studuje doktorský program Teorie a dějiny české literatury na Ostravské univerzitě, ve kterém se věnuje české experimentální próze. Pracuje v Antikvariátu a klubu Fiducia, kde se také spolupodílí na přípravě literárních akcí. Básně publikoval v časopisech Host a Tvar, jedna z jeho povídek se objevila v Ravtu. Recenze a články publikoval kromě Protimluvu, kde byl v letech 2019–2020 redaktorem, také ve Welesu a Tvaru.

Tereza Samko (1996, Opava) studuje Fakultu umění Ostravské univerzity, ateliér malby II a nyní pokračuje i v navazujícím studiu oboru Produkce v kulturních a kreativních odvětvích. Mimo svou výtvarnou tvorbu píše i básně, které se objevily na webových stránkách kolektivu Harakiri Czurakami.

Martin Šenkypl (1984, Opava). Absolvoval fakultu Metalurgie a materiálové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiích byl zaměstnán v hutním provoze jako technolog. První básně a povídky začal publikovat již v začátcích vysokoškolského studia – v ostravské revue Protimluv. Posléze byl zastoupen např. v Textech Pavla Kotrly, Hlauzích, Artiklu, A2_ a dalších. Knižně je zastoupen výběrem ze své tvorby v knize Řezbáři stínů: almanach české poezie (Vladimír Stibor, 2016). Ve vlastním nákladu vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky (2014). Básnický knižní debut Černý vesmírný popel (2019) mu vyšel u domovského nakladatelství Protimluv.

Další akce v tomto místě

Optimalizované bajky o dobrém životě , PLATO (bývalá jatka) Optimalizované bajky o dobrém životě
Dočasné struktury 1: knihovna, bistro, prodejna Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, PLATO Bauhaus Stálá Dočasné struktury 1: knihovna, bistro, prodejna
Dočasné struktury 2: zahrada Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, PLATO Bauhaus Stálá Dočasné struktury 2: zahrada
Dočasné struktury 4: displej, dekor Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, PLATO Bauhaus Stálá Dočasné struktury 4: displej, dekor

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko