Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy Slovensko www.gmb.sk…
S Galéria mesta Bratislavy

Aktuální akce

Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Latentné revolúcie
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Kde sú ženy?
Bratislava – Staré Mesto, Galéria mesta Bratislavy Celok je menší ako súčet jeho častí
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stálá Virtuálna prehliadka Mirbachovho paláca
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Virtuálna výstava Kde sú ženy?
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Príbehy a fenomény
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Gotická maľba a plastika
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stálá Virtuálna prehliadka výstavy Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Keltská mincovňa v Bratislave
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo 1800-1950
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stálá Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stálá Grafické kabinety
Bratislava – Staré Mesto, Primaciálny palác Stálá Anglické tapisérie
Bratislava – Staré Mesto, Primaciálny palác Stálá Obrazáreň
Bratislava – Staré Mesto, Galéria mesta Bratislavy Stálá Prezentácia výsledkov reštaurovania diela Kráľovná anjelov

Info o umělci Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy (GMB) vznikla v roku 1961 s poslaním zhromažďovať, spracovávať, vyhodnocovať, ochraňovať a kultúrne využívať hmotné dokumenty výtvarného diela, ktoré sa svojím obsahom alebo autorstvom viažu k Bratislave.

Ročne organizuje okolo 40 výstav slovenských a zahraničných umelcov. Okrem toho realizuje každoročne viacero výstav slovenského umenia vo významných múzeách a galériách po celom svete. K výstavám pravidelne vydáva katalógy a sprievodné materiály.

Od roku 1975 sa sídlom galérie stal jeden z rokokových palácov Bratislavy – Mirbachov palác. Galéria má výstavné priestory aj na Panskej ulici v budove Pálffyho paláca. Na I. poschodí Mirbachovho paláca je stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva. Prízemie a II. poschodie je určené pre krátkodobé výstavy. Koncertná sieň v Mirbachovom paláci sa využíva na pravidelné koncerty. V Pálffyho paláci sa nachádzajú stále expozície gotiky, umenia 19.a 20. storočia a Keltská mincovňa. Na I. poschodí sa nachádza projekt Pasáž od Mateja Kréna.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko