Galerie Aula

Galerie Aula – Místo uzavřeno

Adresa Rybářská 13, Brno
Webová stránka galerieaula.ffa.vutbr.cz

Popis místa

Galerie Aula sídlí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v budově Údolní 19, v prostoru bývalé jídelny, později kreslírny. Galerie zahájila svoji činnost v listopadu 2004 s názvem Galerie FaVU VUT výstavou legendy videoartu Woodyho Vašulky. O vznik galerie se zasloužil doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c., tehdejší děkan fakulty. Následovala výstava Terry Haase na přelomu roku 2004 a 2005, kterou se rozběhl pravidelný výstavní program galerie. Od té doby se ve výstavním prostoru prezentovalo ke třem desítkám autorských a kolektivních výstav, které byly zaměřené na prezentaci mladých výtvarníků nejen z FaVU VUT v Brně. V roce 2016 byla činnost Galerie Aula přerušena spolu se stěhováním fakulty.

Fotografie

Podobná místa

Light Cube gallery
Anne Frank Memorial
Strom Art Gallery
Galerie Kabinet
konText
Fait Gallery
Galerie Off/Format
Galerie Klubovna
Galerie Brno
Galerie Ratolest
Dům umění města Brna
Galerie Sýpka

© 2023 GoOut