Galerie hlavního města Prahy

Česko www.ghmp.cz
S Galerie hlavního města Prahy

Aktuální akce

Praha 1, Dům fotografie Komentovaná prohlídka výstavy Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky
Praha 7, Zámek Troja Výtvarný workshop: Ornamenty a dekory
Praha 7, Zámek Troja Výtvarný workshop: Ornamenty a dekory
Praha 1, Dům U Kamenného zvonu Heroin Crystal
Praha 1, Dům fotografie Komentovaná prohlídka výstavy Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky
Praha 1, Dům fotografie Komentovaná prohlídka výstavy Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky
Praha 1, Dům fotografie Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky
Česká republika, ČR – různá místa Festival m3 / Umění v prostoru 2022
Praha, Vltavská David Helán, Pavel Tichoň: Promoudření
Praha, Praha – různá místa Ve věci umění 2022
Praha 7, Zámek Troja Kamenné poklady pražských zahrad
Praha 1, Mariánské náměstí Jakub Neprašil: Viditelnost
Praha, Praha – různá místa Milá budoucnost
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác Stálá Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Info o umělci Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových.

Odborní pracovníci galerie mají od počátku za cíl budovat sbírkový fond českého umění 19., 20. a 21. století a odborně jej představovat veřejnosti.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko