Jiří Pelcl Design

Vstupenky
Adresa Husova 14, Brno
Vstupné 50–370 Kč
Kurátor Adam Štěch

Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřicetiletou kariéru předního českého designéra, který prošel řadou tvůrčích období odrážejících nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, ale i politické, sociální a ekonomické změny. Cílem výstavy je otevřít pohled do zákulisí designérské profese a přiblížit ji veřejnosti.

Dřevo, kov, plast, papír, sklo, porcelán a textil. To jsou materiály, se kterými Jiří Pelcl v průběhu své kariéry pracoval, všechny se vždy snažil dokonale poznat a respektovat jejich přirozené kvality. Tento přístup ovlivnil jak Pelclovu práci, tak výstavu samotnou. Designérova tvorba bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu dokumentována nejenom konkrétními produkty, ale především prostřednictvím pozadí jejich vzniku. V obecné rovině tak nabídne platformu pro diskuzi o smyslu a podstatě práce designéra a jeho spolupráce s průmyslovým odvětvím. Edukativní zaměření výstavy posílí instalace vzorků materiálů a příklady postupů navrhování a výroby různých produktů. Celky věnované jednotlivým materiálům budou realizovány pod patronací firem, s nimiž Jiří Pelc pracoval na designu a vývoji nových výrobků.

Kurátor výstavy Adam Štěch o autorovi říká: „Jakoby Jiří Pelcl nepoznal ve své tvorbě žádné hranice. V průběhu své kariéry si v designu vyzkoušel téměř vše. Nejdříve pracoval v prostředí socialistického průmyslového plánování, aby se pak stal rebelem revoltujícím ve skupině Atika proti nízké kvalitě průmyslové výroby, čímž se stal zároveň pionýrem postmoderních tendencí u nás. Ty se pak v jeho tvorbě transformovaly do další podoby se změnou naší společnosti a nastolením tržní ekonomiky a svobodného společenského řádu. Od devadesátých let pak svůj talent využil v mnoha oborech a tvůrčích typologiích zároveň. Pracoval pro průmysl, galerie, navrhoval architekturu a interiéry, často si odskočil i k autorské řemeslně založené tvorbě.“

Jako významná osobnost české kultury se Jiří Pelcl věnoval osvětě designu, publikačním a kurátorským aktivitám a v neposlední řadě také pedagogické činnosti v rámci svého dvacetiletého působení na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde v letech 2003 až 2005 působil jako rektor. Jeho práce jsou zastoupeny ve významných evropských i světových muzeích designu, například v Muzeu moderního umění v New Yorku. K výstavě bude vydán obsáhlý katalog mapující autorovu designérskou tvorbu od roku 1987 po současnost. Součástí výstavy je také vydání knížky pro děti, která bude popularizovat význam a hodnoty designu pro naši společnost.

Držitelé vstupenky mohou zhlédnout také výstavu „Lucie Koldová: Lightness“, její návštěva je zahrnuta v ceně vstupenky.

Proběhlé akce

Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Pelcl Design
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Creative 60+: Design

Další akce v tomto místě

Designlab: Otevřené dílny Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Designlab: Otevřené dílny
Designlab: Otevřené dílny Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Designlab: Otevřené dílny
Sobotní ateliér: V designlabu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Sobotní ateliér: V designlabu
Dějiny odívání: Glamour 30. let Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Dějiny odívání: Glamour 30. let

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko