Kde sú ženy?

Vstupenky
Štítky Grafika
Web místa www.gmb.sk…
Kurátor Patrícia Ballx

Grafická výstava prezentujúca diela ženských autoriek sa v Pálffyho paláci koná od 8. októbra 2021 do 9. januára 2022.

Rodovým kritériom vytvorená výstava by chcela pomocou interpretácie diel ženských autoriek nazrieť do spoločenského, sociálneho a ekono­mického prostredia rôznych krajín v rôznych časoch. Jej cieľom je priblížiť príbehy a osudy konkrétnych umelkýň, vd'aka ktorým je možné dozvedieť sa niečo viac o ich pôvode, umeleckom školení, vzoroch a inšpiráciách, ale aj uplatnení v umeleckom svete. Prezentované sú grafické diela ženských autoriek od polovice 17. storočia do polovice 19. storočia.

Grafické listy budú vystavené spolu so súčasnou inštaláciou z 18 000 ihiel Prítomnosť neprítomnosti, neprítomnosť prítomnosti (Presence of Absence/Absence of Presence), ktorej autorkou je Kata Mach, umelkyňa zaoberajúca sa feministickými témami.

Proběhlé akce

Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Geneviève Haroche-Bouzinac: Élisabeth Vigée Le Brun
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Vernisáž výstavy Kde sú ženy?

Další akce v tomto místě

Medzi šperkom, sochou a scénografiou Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Medzi šperkom, sochou a scénografiou
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho: Medziobjekty Aleša Votavu Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Čas a príliv neberú ohľad na nikoho: Medziobjekty Aleša Votavu
Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca
Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stálá Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia

© 2023 GoOut