Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP

Adresa Univerzitní 22, Olomouc
Webová stránka www.knihovna.upol.cz
E-mail kcmtf@upol.cz

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP vznikla po obnovení fakulty v roce 1990. Z původního fondu Teologické fakulty, která byla v roce 1950 zrušena, byla do knihovny vrácena jen malá část (Patrologiae graecae, Patrologiae latinae). Jádro fondu tvoří literatura z oboru teologie, biblistiky, filosofie a liturgiky. Rozsáhlý je i fond z hraničních oborů, jako jsou historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, umění apod. Poskytuje individuální konzultace k elektronickým informačním zdrojům.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Fotografie

Podobná místa

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Ústřední knihovna (Zbrojnice)
Britské centrum
Knihovna Lékařské fakulty UP
Knihovna Fakulty tělesné kultury UP
Knihovna Právnické fakulty UP
Knihovna Fakulty zdravotnických věd UP
Knihovna Přírodovědecké fakulty UP (hlavní budova)
Knihovna biologických oborů
Knihovna Tabulový Vrch
Hotel Alley Olomouc
VKOL (Školicí učebna)

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko