Knihovna Právnické fakulty UP

Knihovna Právnické fakulty UP

Adresa tř. 17. listopadu 6, Olomouc
Webová stránka www.knihovna.upol.cz
E-mail kpf@upol.cz

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Knihovnicko-informační služby jsou poskytovány především studentům a pedagogům Univerzity Palackého v Olomouci a s omezením i odborné veřejnosti. Knihovní fond je zaměřený na právo, politologii, sociologii a další příbuzné obory. Součástí Knihovny PF je Evropské dokumentační středisko.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Podobná místa

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Ústřední knihovna (Zbrojnice)
Britské centrum
Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Knihovna Lékařské fakulty UP
Knihovna Fakulty tělesné kultury UP
Knihovna Fakulty zdravotnických věd UP
Knihovna Přírodovědecké fakulty UP (hlavní budova)
Knihovna biologických oborů
Knihovna Jungmannova
Konvikt – Umělecké centrum UP - © archiv UP
Vědecká knihovna v Olomouci

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko