Nákup vstupenek

Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu Metronome Production s.r.o., sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČ: 04658639, smlouva o účasti na festivalu Metronome Festival Prague 2021. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Pořadatel si vyhrazuje právo použít v areálu bezhotovostní platební systém.
Vstupenka se zvýhodněnou cenou je neprodejná, platí pro jednu osobu a je nepřenosná.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba

© 2021 GoOut