Magdaléna Kašparová: Projekce na budovu VJ Lipp

Zdarma
Místo Česká pošta Lipence
Adresa ul. Na Bambouzku 500, Praha
Vstupné Zdarma

Jak může vypadat současná digitální kronika obce? Projekce novomediální umělkyně Magdaleny Kašparové, při které ožije na stěnách budovy České pošty video–koláž, je složená z historických i současných fotografií, videí, záznamů z kronik a dalších materiálů, jež se úzce pojí s historií i současností Lipenců. Autorka tak mapuje nejen překotný rozvoj lokality, ale také způsob užívání médií v průběhu času. Formou videokoláže s četnými záměrnými chybami v obraze (tzv. glitch) tak komponuje „novou paměť“ obce a jejích obyvatel. Prolínají se zde různé časové roviny, obrazové materiály a mediální artefakty, jako jsou zapomenuté analogové fotografie, útržky digitalizovaných filmových pásů, nahrávky ze smartphonů nebo 3D skeny objektů spjatých s místem. Je možné přicházet v průběhu celé doby promítání –⁠ projekce se bude ve smyčce opakovat.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko