Městská knihovna Litovel

Městská knihovna Litovel

Adresa náměstí Svobody 675, Litovel
Webová stránka www.knih-litovel.cz

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

V domě soukenického cechu a později bývalého špitálu pro knížecí služebnictvo, má od roku 1998 sídlo litovelská knihovna. Renesanční budova dnešní knihovny pochází z 30. let 16. století. Dům byl postaven bezprostředně u městských hradeb a v obvodové zdi se dosud zachovala jejich část i s ochozem. Dům patřil soukenickému cechu, tehdy nejbohatším a nejpočetnějším řemeslníkům ve městě. V roce 1668 koupila dům kněžna z rodu Lichtenštejnů a zřídila v něm špitál pro knížecí služebnictvo. Roku 1964 byl dům opraven a fungovalo zde pracoviště Okresního archivu v Olomouci. Když se archiv přestěhoval do Olomouce, město roku 1998 historickou budovu nákladně restaurovalo pro potřeby městské knihovny. Na programu knihovny lze najít akce pro děti nebo přednášky.

Součástí Městské knihovny v Litovli jsou také její pobočky nacházející se v místních částech a to v: Chořelicích, Rozvadovicích, Unčovicích, Březové, Nasobůrkách, Vísce, Chudobíně, Myslechovicích, Nové Vsi, Savíně a Třech Dvorech.

Fotografie

Podobná místa

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Knihovna města Olomouce
Městská knihovna Prostějov
Městská knihovna v Přerově
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Městská knihovna Hranice
Městská knihovna Poděbrady
Městský klub Litovel

© 2023 GoOut