Mezipaměť

Zdarma
Adresa Alšovo nábřeží 12, Praha 1
Vstupné Zdarma
Kurátor Petr Vaňous

Mezinárodní česko-německý projekt je postaven na vzájemné prostupnosti tradičních (obraz, kresba) a nových médií (projekce, video, audiovizuální instalace), které se výrazově přibližují, neboť tím, že sdílejí určité společenské podmínky a myšlenkové principy, generují zároveň příbuznou auru výpovědi. Zpravidla se jedná o analogický pohyb forem – statických či dynamických, které na jednu stranu modelově referují o „stavu věcí“ prostřednictvím digitálních nástrojů (Pavel Mrkus), na straně druhé vrací tradičním výrazovým prostředkům, jakým je např. obraz, nové impulzy a odlišné způsoby „formátování“ (Daniel Hanzlík). Lidský zkušenostní potenciál se rozšiřuje o nové, čistě vizuální strategie (Eberhard Havekost, Frank Nitsche) nebo emocionálně silné audiovizuální a fotografické explikace (Adéla Matasová).

Každé z vybraných děl něčím buď znovu-nastoluje pokus o ověřitelnost fyzicky existujícího světa, čímž zároveň prověřuje hranice lidského vnímání, nebo naopak reflektuje mizení fyzické přítomnosti (reprezentace) v umění, byť zástupné či symbolické, tak, jak tuto „přítomnost“ známe z uměleckých projevů minulosti. Mezipaměť vyrovnává otřesy, aby zabezpečila fungování lidského vědomí, ale také zahlazuje stopy po tom, co šok vyvolalo. Je to průběžný, řetězící se stav dialektického kontrapunktu, z kterého lidské bytosti nelze vystoupit. Proto ho musí neustále reflektovat.

Proběhlé akce

Praha, Artpark ne 31. 10. 2021 11:00 Můj Olymp
Praha 1, Galerie Rudolfinum út 26. 10. 2021 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mezipaměť
Praha, Artpark ne 24. 10. 2021 11:00 Zmrazený pohyb
Praha 1, Galerie Rudolfinum čt 21. 10. 2021 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mezipaměť
Praha 1, Galerie Rudolfinum čt 23. 9. 2021 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mezipaměť
Praha 1, Galerie Rudolfinum st 25. 8. 2021 18:00 Vernisáž výstavy Mezipaměť

Další akce v tomto místě

Komentovaná prohlídka výstavy Not Without Joy Praha 1, Galerie Rudolfinum Komentovaná prohlídka výstavy Not Without Joy
Not Without Joy Praha 1, Galerie Rudolfinum Not Without Joy
Kroužek současného umění Praha 1, Galerie Rudolfinum Kroužek současného umění

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko