Moravská galerie v Brně

S Moravská galerie v Brně

Aktuální akce

Brno, Pražákův palác A proč? Book Club: The Book of Mistakes by Corinna Luyken
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně , a 8 termínů Designlab: Otevřené dílny
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Smutný nebo veselý?
Brno, Pražákův palác Výživa: Moderní umění
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Sobotní ateliér: V designlabu
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Dějiny odívání: Glamour 30. let
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Barvy země
Brtnice, Muzeum Josefa Hoffmanna Rodinné odpoledne: Srdečně vítejte!
Brno, Místodržitelský palác Komentovaná prohlídka výstavy Moravská zemská obrazárna (1817–1961)
Brno, Pražákův palác Intervence Péefka
Brno, Pražákův palác A proč? Book Club: Press Here by Herve Tullet
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: V zákulisí a na jevišti
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Prezentace českého designu v zahraničí
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Jiří Pelcl Design
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Lucie Koldová: Lightness
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Dějiny odívání: Válečná 40. léta
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Hlína není „jen“ hlína
Brno, Pražákův palác Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Valoch & Valoch
Brno, Jurkovičova vila Komentovaná prohlídka výstavy Minoritní zpráva
Brno, Pražákův palác Sobotní ateliér speciál: Bojíte se umění?
Brno, Pražákův palác A proč? Book Club: Coco Chanel by Maria Isabel Sanchez Vegara
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Ženy umělkyně a designérky
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Razítko jako podpis
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Dějiny odívání: Návrat elegance v 50. letech
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Kouzla a přání
Brtnice, Muzeum Josefa Hoffmanna Rodinné odpoledne: Čerstvá dávka energie
Brno, Pražákův palác A proč? Book Club: Frida Kahlo by Maria Isabel Sanchez Vegara
Brno, Pražákův palác Art's Up: Umění na ex
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Dobrodružná mise
Brno, Jurkovičova vila Autorská komentovaná prohlídka výstavy Minoritní zpráva
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Dějiny odívání: Sixties
Brno, Pražákův palác Barevné dopoledne: Rytmus
Brno, Pražákův palác We shall overcome
Brno, Pražákův palác Tužkou, štětcem mezi mistry: Základní kurz
Brno, Pražákův palác Kurz dějin umění: Od starověku po současnost
Brno, Pražákův palác Valoch & Valoch: Archeologie a konceptuální umění
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Kurz dějin umění: Od starověku po současnost
Brno, Místodržitelský palác Stálá Brno předměstí Vídně
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Stálá Art Design Fashion

O Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice a je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. Když pak roku 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem (založeným v roce 1873), získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název – Moravská galerie v Brně.

Moravská galerie v Brně prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, o otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko