Move –⁠ Intimita jako vzdor

Prodej ukončen
Adresa Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Vstupné 120–440 Kč
Web místa www.ngprague.cz…
Kurátor Caroline Ferreira, Michal Novotný

Letošní ročník akce Move, kterou od roku 2017 pořádá pařížské Centre Pompidou, se poprvé divákům představuje také v Praze, přičemž letos je hlavním tématem intimita a způsob jejího vystavování. Na konci 60. let ženské umělkyně podle zásady, že soukromé je politické, tematizovaly ve své tvorbě, zejména v médiu videa a fotografie, svůj soukromý život: své soukromé prostředí, svá těla, romantické vztahy i sexualitu. Intimita byla v patriarchální společnosti bagatelizována a odsouvána do soukromé sféry, vnímané jako protipól univerzálních, základních společenských témat. Pro tehdejší feministické teorie však rozkrývání každodenní zkušenosti žen představovalo prostředek odhalování mechanismů dominance a rozvíjení kolektivního vědomí. V tomto ohledu je intimita nástrojem emancipace menšin.

Současné umění se i dnes snaží se stále přehlíženým a podceňovaným prostorem intimity pracovat. Pokračuje v historických přístupech ve zkoumání toho, jak může být odhalení vlastní intimity postojem vzdoru. Ve 21. století se tak ale děje v kontextu, kdy se řada polemik soustředí na narůstající narcistní exhibici vlastního soukromí na sociálních sítích, jež bývá označováno jako extimita. To, co mělo zůstat uvnitř a skryté, je nyní volně přístupné a vystavované bez ohledu na rizika, která představuje sledování státním aparátem i komercionalizace dat soukromými společnostmi. Někdy záměrně nejasná artikulace na pomezí nucené či nevědomé transparentnosti, exhibicionismu nebo politické proklamace, při současné rostoucí důležitosti komunit nastoluje otázku po možnostech využívání intimity jako aktu rezistence.

V souvislosti s pandemií, která tak dramaticky dolehla na svět v roce 2020, mohou být kladené obdobné otázky ještě z nového úhlu pohledu. Omezení pohybu a nucená domácí izolace nově propojily osobní a profesní sféru, a současně drasticky omezily lidské kontakty. Následná tíseň odhalila, nakolik je potřeba osobního kontaktu v lidském životě naléhavá. Otázka intimity je zkoumána i prostřednictvím propojení a shodných postojů mezi umělci nebo mezi jejich tvorbou.

Vystavující umělci: Julie Béna Julien Creuzet Mélanie Matranga Marijke De Roover Rory Pilgrim Hannah Quinlan Rosie Hastings Mona Varichon

Proběhlé akce

Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Move: Intimita jako vzdor

Další akce v tomto místě

Komentovaná prohlídka výstavy Nikdo sem nepatří víc než vy Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Nikdo sem nepatří víc než vy
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost Praha 7, Veletržní palác Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost Praha 7, Veletržní palác Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost Praha 7, Veletržní palác Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Jiná barevnost

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko