Muzeum Těšínska - Archeopark

Muzeum Těšínska - Archeopark

Adresa Chotěbuzská, Chotěbuz
Webová stránka www.muzeumct.cz

Aktuální výstavy v muzeu

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Na říční terase se rozkládalo v minulosti mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše.

Hradisko v Podoboře bylo osídleno ve dvou fázích. První byla fáze pravěká, která zabírá období starší doby železné, konkrétně slezsko-platěnickou kulturu (cca 800–400 let př. n. l.). Mezi nejvýraznější památky tohoto období patří např. korálky ze skelné pasty, železné sekery a jemná tuhovaná keramika. Druhá fáze osídlení spadá do období slovanského. V této době zde postupně vyrostlo mohutné hradisko, které sloužilo jako mocenské a hospodářské centrum, kde pravděpodobně sídlila tehdejší společenská elita.

Podobná místa

Městské muzeum Volyně
Muzeum Podkrkonoší
Městské muzeum Bechyně

© 2023 GoOut