Stálá výstava

Myslivost

Vstupenky na místě
Adresa Kostelní 44, Praha 7 – Letná
Vstupné 0–150 Kč
Web akce www.nzm.cz…
Web místa www.nzm.cz

Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, ale je to i obor hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin.

Expozice ukazuje historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace. Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou (najdete tu vitríny s pečlivě vybranými sbírkovými předměty) i pomocí virtuálních efektů, které umožňují zasahovat do „dějů“ a mechanickými prvky dovolují člověku je ovládat. Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky. Ve vrstvách lesa můžete potkat lesní zvěř a sledovat její stopy. V další části si můžete vyzkoušet vlastní reakce a schopnosti v roli myslivce a nechat se unést reakcí přírody, zvěře i lidí na proměnu přírodních podmínek.

Další akce v tomto místě

Rybářství Praha 7 – Letná, Národní zemědělské muzeum Stálá Rybářství
Gastronomie Praha 7 – Letná, Národní zemědělské muzeum Stálá Gastronomie
Zemědělství Praha 7 – Letná, Národní zemědělské muzeum Stálá Zemědělství
Voda v krajině Praha 7 – Letná, Národní zemědělské muzeum Stálá Voda v krajině

© 2023 GoOut