Národní galerie Praha

S Národní galerie Praha

Aktuální akce

Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Markéta Othová: Již brzy
Praha, Praha – různá místa Letní škola dějin umění ve sbírkových expozicích Národní galerie Praha
Praha 7, Veletržní palác Prostor nejen v performativním umění
Praha 7, Veletržní palác Přijď a tvoř
Praha 1, Schwarzenberský palác Ztišit mysl jógou na terase Schwarzenberského paláce se Simonou Josefovou
Praha 1, Schwarzenberský palác Ztišit mysl jógou na terase Schwarzenberského paláce s Veronikou Ševčíkovou
Praha 7, Veletržní palác Letní odpoledne v Provence
Praha 1, Schwarzenberský palác Lombardské dědictví Antonia Marii Vianiho
Praha 1, Schwarzenberský palác Ztišit mysl jógou na terase Schwarzenberského paláce s Václavem Krejčíkem a Jakubem Šambergerem
Praha 7, Veletržní palác Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?
Praha 1, Šternberský palác Komentovaná prohlídka Umění v době vlády Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV.
Praha 1, Salmovský palác Komentovaná prohlídka výstavy Zenga
Praha 7, Veletržní palác Svatováclavský pomník – soutěž, návrhy, paralely
Praha 7, Veletržní palác Praha v umění dlouhého století
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Již brzy
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Move –⁠ Intimita jako vzdor
Praha 1, Schwarzenberský palác Ztišit mysl jógou na terase Schwarzenberského paláce s Václavem Krejčíkem a Darou Rakovčík
Praha 7, Veletržní palác Archivtektura
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Markéta Othová: Již brzy ve znakovém jazyce
Praha 1, Salmovský palác Komentovaná prohlídka výstavy Zenga
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy Move
Praha 7, Veletržní palác Fotograf festival 12: Nikdo sem nepatří víc než vy
Praha 1, Salmovský palác Nebe-zem-kruh-Zen
Praha 1, Salmovský palác Komentovaná prohlídka výstavy Zenga
Praha 1, Salmovský palác Zenga ⁠–⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an
Praha 1, Anežský klášter Anežka dětem: Zahradní slavnost pro celou rodinu
Praha 1, Anežský klášter Anežka dětem
Praha 7, Veletržní palác Již brzy: Workshop velkoformátové analogové fotografie
Praha 7, Veletržní palác Markéta Othová: Již brzy
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1796–1918: Umění dlouhého století
Praha 1, Schwarzenberský palác Stálá Staří mistři
Praha 1, Šternberský palác Stálá Staří mistři II.
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1918–1938: První republika
Praha 1, Anežský klášter Stálá Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Praha 7, Veletržní palác , a 5 termínů Kvetem světem
Praha 7, Veletržní palác , a 5 termínů V náladě
Praha 7, Veletržní palác , a 5 termínů Archivtektura
Praha 7, Veletržní palác , a 5 termínů Prakticky teoreticky

Info o umělci Národní galerie Praha

Národní galerie Praha je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Národní galerii v Praze shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá; je muzeem ve smyslu ustanovení o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Dějiny Národní galerie Praha se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k Obrazárně další významná instituce – Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramař, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období, v roce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o NG z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko