No Art Today I

Vstupenky
Adresa Mariánské náměstí 1, Praha 1
Web místa www.ghmp.cz…
Kurátor Sandra Baborovská, Jitka Hlaváčková, Magdalena Juříková, Jakub Král, Olga Malá

Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, jejíž první část se nachází v pražské Městské knihovně, představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Práce vystavené v Městské knihovně představují široké spektrum tendencí umění od šedesátých let 20. století po současnost. Vznikaly za použití všech aktuálně využívaných médií, tedy malby, sochy, videa, instalace, kresby, grafiky… a jejich autorských kombinací. Vlastní expozice je strukturována do několika tematických celků.

Levé výstavní sály akcentují témata abstraktních tvarových i textových variací (díla Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerýcha, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové, Lenky Vítkové a dalších). Sekci dominují monumentální sochařské realizace Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové. Velká pozornost je věnována současnému audiovizuálnímu umění, v němž autoři rozvíjejí témata jak společenská, tak čistě vizuální. Jeho autory jsou například Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Zastoupena jsou zde také některá díla, která byla realizována a prezentována v rámci výstavního programu GHMP pro mladé umělce Start Up – například videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny Apart nebo instalace Marie Tučkové. Specifické místo má ve výběru děl z oblasti nových médií rozsáhlý, mezinárodně ceněný cyklus videí Anny Daučíkové.

Další část expozice je prostřednictvím figurativního zobrazení všeobecně orientována více společensky, zejména na problematiku společnosti, tělesnosti nebo genderu. Díla Tomáše Císařovského, Patricie Fexové a Tomáše Smetany ilustrují společenské dění především na pražské umělecké scéně. Formou velkoformátové malby nebo sochařské instalace se k pozici jedince v kontextu své doby vyjadřují například Igor Korpaczewski, Jiří Petrbok, Josef Bolf, Pavla Malinová, Margita Titlová-Ylovsky, Jan Merta a Josef Žáček nebo sochaři Dominik Lang a Anna Hulačová. Experimentální tendenci, obracející se mimo jiné ke kořenům pohyblivého obrazu, představují díla Tomáše Svobody, Daniela Pitína nebo Lubomíra Typlta.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko