Power of Lace: Krajka objekt oděv 1950–2020

Vstupenky
Adresa 17. listopadu 2, Praha 1
Web akce www.upm.cz…
Web místa www.upm.cz
Kurátor PhDr. Konstantina Hlaváčková

Umění krajky je méně známý, ale přesto svébytný druh českého volného i užitého umění. Ve výstavě se vzájemně prolínají tři roviny možného nazírání na fenomén krajky: krajka v oděvu, krajka ve volném umění a krajka jako vizuální inspirace v různých polohách tvorby současných umělců. Výstava zahrnuje dvacet tři exponátů v nápadité instalaci Pavla Mrkuse, za zvukového doprovodu K. L. A. R. A. ve spolupráci s grafickým studiem Monsters.

Na počátku nového tisíciletí se pozoruhodný vývoj české krajky jako svébytného artefaktu uzavřel. Zdá se, jako by se možnosti využití klasických krajkářských technik ve volném umění vyčerpaly. Důvodem této skutečnosti může být pokračující odklon od oficiálního třídění uměleckých oborů v závislosti na materiálu, technikách a způsobu užití. Fenomén krajky začal být vnímán v souvislostech aktuálního vizuálního tvarosloví, které nabízí například světelné efekty městských ulic, stavební prvky architektury, strukturální systémy, přírodní útvary, pomyslné sítě vztahů i souvislostí abstraktní matematické povahy. Tento směr ukazují díla Václava Krůčka, Čestmíra Sušky a Pavla Mrkuse.

Mezi autory oděvních modelů jsou na výstavě k vidění Zdena Bauerová / Eva Fialová, Jiří Adámek (ÚBOK), Daniela Flejšarová / Eva Janoušková (E.daniely), Ilona Zárubová / Miroslava Mašindová (Mi.design), Martina Nevařilová (Navarila), Monika Drápalová (Modrá) a Zuzana Kubíčková. Krajku ve volném umění zastupují Ljuba Krejčí, Marie Vaňková – Kuchyňková, Vlasta Šolcová, Ludmila Kaprasová, Milča Eremiášová, Emilie Frydecká, Jana Slámová, Blanka Šperková, Jitka Štenclová a Mária Danielová.

Proběhlé akce

Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze Drhaná krajka
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Příměstský tábor: Týden s krajkou
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Základy pletené krajky na rámu: Krosienky
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Power of Lace: Krajka objekt oděv
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Základy techniky pleteného drátu The Power of Lace: Krajka objekt oděv 1950–2020

Další akce v tomto místě

Barokní sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Barokní sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny
Budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze jako slabikář novorenesančního slohu a ornamentu Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze jako slabikář novorenesančního slohu a ornamentu
Via Lucis Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Via Lucis
Komentovaná prohlídka historické budovy UPM Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka historické budovy UPM

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko