Stálá výstava

Praha na přelomu středověku a novověku

Vstupenky na místě
Adresa Na Poříčí 52, Praha 8
Štítky Historie
Vstupné 0–350 Kč

Druhá polovina 15. a 16. století - období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění. Z konce 15. a z 16. století se až do našich časů dochovaly nejstarší pohledy na

Prahu, větší počet renesančních architektonických fragmentů a stavebních prvků z pražských domů a také nepřeberné množství hmotných dokladů o způsobu života pražských obyvatel a jejich domácností. Dochované unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství připomínají působení mnoha

nakladatelských domů v pražských městech. Počátek 17. století i v pražských dějinách charakterizují politické a náboženské bouře vrcholící českým stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře.

Další akce v tomto místě

Langweilův model Prahy Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Langweilův model Prahy
Barokní Praha Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Barokní Praha
Slabikář návštěvníků památek Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Slabikář návštěvníků památek
Středověká Praha Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Středověká Praha

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko