Stálá výstava

Slabikář návštěvníků památek

Vstupenky na místě
Adresa Na Poříčí 52, Praha 8
Vstupné 0–350 Kč

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a lze je poznat již jen z fragmentů, to však nemění nic na významu, které měly pro dějiny architektury.

V této expozici jsou prezentovány modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb, jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly. Tyto modely doplňuje ideální model gotické katedrály.

Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením. Je vhodná i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy.

Další akce v tomto místě

Langweilův model Prahy Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Langweilův model Prahy
Praha na přelomu středověku a novověku Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Praha na přelomu středověku a novověku
Barokní Praha Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Barokní Praha
Středověká Praha Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Středověká Praha

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko