Stano Filko: Registrace

Vstupenky
Adresa Ve Vaňkovce 2, Brno-město
Kurátor Boris Ondreička

Registrace Stana Filka je prozatím bezesporu nejrozsáhlejší výstavou tohoto autora (nejen co se týče výstavní plochy, ale zejména počtu prací), která má ambici technicky třídit a seřazovat soustředěný výběr (registr) jeho prací. Chce tak konat, aby umožnila didaktický vstup do tezauru zásoby i gramatiky tohoto všestranného umělce, předestřít logiku jeho uvažování a výrazových prostředků, a rovněž poukázat na úžasnou variabilitu Filkova výkonu na přítomně uspořádaných variantách jeho jednotlivých prvků.

I když výstava představuje každé jeho období a typické polohy, nenárokuje si na náležitosti kompletní retrospektivy. Filkovo dílo je stále enormně se rozprostírající a rozptýlené. Potřebuje dlouhodobější výzkum a konečnou souhrnnou analýzu, ke které bude tento projekt příspěvkem. Expozice chce napomoci ke čtení a porozumění tohoto díla, a to umožněním přehledu průhledem i za pomocí architektury výstavy. Chce zpřístupnit i biografické a filozofické pozadí autorových idejí. Výstava nevnímá Filka jako složitého, komplikovaného, ale jako složeného a komplexního.

Pozn. red.: fotografie jsou ilustrační, jedná se o snímky z uplynulch výstav Stana Filka.

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko