Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov

Adresa Široká 3, Praha
Webová stránka www.jewishmuseum.cz
Mateřská instituce Židovské muzeum v Praze

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Nejstarší náhrobek, náležící učenci a básníkovi Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se tam nachází téměř 12 000 náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných byl jistě vyšší. Hřbitov byl v minulosti několikrát rozšiřován. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev.

Nejvýznamnější osobou pohřbenou na Starém židovském hřbitově je bezesporu velký náboženský učenec a pedagog rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný rabi Löw (zemřel roku 1609), s jehož postavou je spojena i pověst o vytvoření umělé bytosti – golema. Z řady dalších osobností pochovaných na Starém židovském hřbitově jmenujme alespoň primase Židovského Města Mordechaje Maisela (zemřel roku 1601), renesančního učence, historika, matematika a astronoma Davida Ganse (zemřel roku 1613), vědce a polyhistora Josefa Šaloma Delmediga (zemřel roku 1655) a rabína a sběratele hebrejských rukopisů a tisků Davida Oppenheima (zemřel roku 1736).

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Podobná místa

Synagoga Břeclav
Galerie Dvojdomek
Malostranský hřbitov
Židovský hřbitov
Židovské muzeum v Praze
Maiselova synagoga
Španělská synagoga
Pinkasova synagoga
Klausová synagoga
Obřadní síň
Auditorium OVK ŽMP
Pražský hrad

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko