Stálá výstava

Středověká Praha

Vstupenky na místě
Adresa Na Poříčí 52, Praha 8
Štítky Historie
Vstupné 0–350 Kč

Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9. - 12. století. Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města ve 14. století vznikla pražská městská aglomerace jako významné evropské centrum. Život jejích obyvatel dokumentuje řada dochovaných předmětů z pražských domácností, v expozici nalezneme doklady rozvíjejícího se hospodářství, vzdělanosti i náboženského života obyvatel Prahy. Důležitou úlohu začala v tomto období hrát městská samospráva. Na konci expozice je připomenuto vzrušené období husitských válek.

Další akce v tomto místě

Langweilův model Prahy Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Langweilův model Prahy
Praha na přelomu středověku a novověku Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Praha na přelomu středověku a novověku
Barokní Praha Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Barokní Praha
Slabikář návštěvníků památek Praha 8, Hlavní budova Muzea města Prahy Stálá Slabikář návštěvníků památek

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko