Tak já letim!

Prodej ukončen
Adresa Jakubské náměstí 5, Brno
Divadelní soubor Studio Dva
Štítky Komedie
Vstupné 400–590 Kč
Délka 21. 09. 2021 min
Režie Petr Svojt­ka
Autor Peter Quil­ter

Hrají: Anna Polív­ko­vá

Neu­vě­ři­tel­ně upo­ví­da­ná výstřed­ní pět­a­čty­ři­cát­ni­ce Susan se roz­hod­ne osla­vit své naro­ze­ni­ny ces­tou do Aus­trá­lie. Sna­ží se tak zopa­ko­vat výlet, kte­rý pod­nik­la se svý­mi kama­rád­ka­mi před čtvrt­sto­le­tím. Ten­to­krát však ces­tu­je sama, sice se stej­ným oče­ká­vá­ním a sny, ale s pětadvacetiletou zátě­ží zku­še­nos­tí. Její důvtip, šarm i cha­os ji při­mě­jí bilan­co­vat – iro­nic­ky a hořkosměšně se zamýš­lí nad přá­tel­stvím, lás­kou, osa­mě­los­tí a nástra­hách i rados­tech života.

Další akce v tomto místě

Caveman Brno, Divadlo Bolka Polívky Caveman
Lady Oskar Brno, Divadlo Bolka Polívky Lady Oskar
Malý princ Brno, Divadlo Bolka Polívky Malý princ
Proslov Brno, Divadlo Bolka Polívky Proslov

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko