Vědecká knihovna v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci

Adresa Bezručova 3, Olomouc
Webová stránka www.vkol.cz
E-mail vkol@vkol.cz

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Vědecká knihovna v Olomouci plní funkci univerzální krajské knihovny . Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby pro téměř 16 000 registrovaných čtenářů a další služby v oblasti meziknihovních a mezinárodních meziknihovních služeb. Vědecká knihovna v Olomouci pořádá pravidelné akce pro veřejnost z různých oborů, bezplatné počítačové kurzy pro seniory a informační lekce pro žáky a studenty základních a středních škol. Kromě knih nabízí k půjčení také CD, čtečky knih a další. Zrakově postiženým či nevidomým občanům půjčuje zvukové knihy namluvené speciálně pro tyto potřeby. Provozuje Německou knihovnu úzce spolupracující s Goethe Institutem a nabízí široký výběr anglo-americké četby v originálních verzích.

Knihovna se nachází v Olomouci na dvou místech ve třech různých budovách: Hlavní budově, Nové budově a Školicí učebně.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Přidružená místa

VKOL (hlavní budova)
VKOL (Nová budova)
VKOL (Školicí učebna)

Fotografie

Podobná místa

Ústřední knihovna (Zbrojnice)
Olodvorek
Knihovna Brněnská
Vault 42
Knihovna Slavonín
Britské centrum
Inspirace 21
Knihovna Holice
Konvikt – Umělecké centrum UP - © archiv UP
Knihovna Týneček
Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Dům u Parku

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko