Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Upcoming events

We don't know about any events at this venue.

Transportation

Tell us the street or nearest stop from where you would like to get to the venue.

Similar venues

Univerzita Komenského v Bratislave
KC Dunaj
Dom kultúry Kramáre
Divadelný ústav
Kalab
Divadlo SĽUK
Univerzitná knižnica
Dom kultúry Zrkadlový háj
Loď Harmónia
Istropolis
Stará jedáleň
Dom kultúry Vetvár

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovakia