Ticket purchase

výběr místa k sezení pouze pro žlutě označené “VIP vstupné”, ostatní místa (šedá) jsou pouze ilustrační

“volné sezení” jsou vstupenky bez místenek, ty prosím vybírejte v modrém okénku pod šablonou sálu

Ticket selection

Names on tickets

Contact person