Osoby niepełnoletnie: wszystkie osoby w wieku 13-18 lat, które chcą uczestniczyć, będą musiały wypełnić formularz akceptacyjny podpisany przez rodziców lub opiekunów. List ten będzie można pobrać tutaj.
Osoby poniżej 13 roku życia aby móc wziąć udział w wydarzeniu muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun będzie również zobowiązany do zakupu biletu.

Wybór biletów

Imiona na biletach

Informacje kontaktowe