Black Noise

Sprzedaż zakończona
Adres ul. Słowackiego 19/21, Poznań
Wstęp 20–30 zł
Strona wydarzenia www.facebook.com…
Strona miejsca dt.fundacjapanagara.pl

Black Noise to wystrzałowa fuzja śpiewu, ludowych pieśni i tradycyjnego instrumentarium ze współczesnym brzmieniem perkusji i elektroniki. Tytuł koncertu Przerazliwe Echo Trąby Ostateczney: Abo Cztery Rzeczy ostatnie, Człowieka Czekaiąc nawiązuje do zapomnianego poematu wielkopolskiego reformaty, poety i kaznodziei, Klemensa Bolesławiusza o tym samym tytule wydanego w poznańskiej drukarni Wojciecha Regulusa w 1670 roku, który to poemat traktuje o „czterech rzeczach ostatecznych” jakimi są: śmierć, sąd, niebo i piekło. W autorskiej interpretacji Jacka Hałasa echa te docierają jeszcze z innych stron, sięgając zarówno do przedchrześcijańskiej wizji początku świata, jak i bardzo aktualnych zagrożeń ekologicznych i pandemicznych, przede wszystkim zaś opowiadając o sytuacjach i obszarach granicznych, przełomowych. Odwołują się do obrzędów przejścia związanych z przekroczeniem granicy między dwoma kategoriami społecznymi, z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, ze zdarzeniami kosmicznymi, przejściem jednego roku w drugi, cyklem słonecznym i księżycowym. Wszystkie utwory oparte są na muzyce ludowej (przede wszystkim pieśniach obrzędowych i dziadowskich), na ludowych legendach i podaniach, domysłach i fantazjach etnografów, oraz artystycznej wyobraźni autora. Poszukiwania w obszarze muzyki, brzmienia które by owe – jakże dziś aktualne – rozważania eschatologiczne oddało również na poziomie dialogu tradycji ze współczesnością, zaowocowało spotkaniem Jacka Hałasa ze znakomitym jazzowym perkusistą młodego pokolenia, Jakubem Szwarcem. W warstwie wizualnej nad koncepcją obrazu czuwa artystka młodego pokolenia, Julia Hałas. I tu również ów dialog przeszłości z przyszłością ujawnia się w samej technice pracy Julii, oscylującej miedzy analogową projekcją „ready-made” tworzoną na żywo, a elektronicznym światem matematycznych grafów.

Występują

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Królowa Śniegu Poznań, Dom Tramwajarza Królowa Śniegu
Odloty Poznań, Dom Tramwajarza Odloty

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska