Czuły ekspresjonista: O malarstwie Konrada Krzyżanowskiego

Wyprzedane
Miejsce Wydarzenie online – Zoom
Adres Polska
Organizator
Wstęp 27 zł
Wydarzenie w ramach Młodopolski przewrót

Wykład z cyklu „Młodopolski przewrót” organizowanego przez Fundację Art Tranfser.

Twórczość Konrada Krzyżanowskiego to jeden najciekawszych polskich przykładów recepcji wczesnego ekspresjonizmu. Niezrównana swada malarskiego gestu, zdolność budowania dramatycznego napięcia, wielka zręczność kompozycyjna i wrażliwość kolorystyczna powodują, że jego malarstwo mimo upływu czasu nadal silnie oddziałuje na odbiorców.

Prowadzący: Paweł Bień czyli historyk sztuki, kulturoznawca, poeta. Ukończył Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na uniwersytetach Wrocławskim i Warszawskim. Stale współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Gościnnie wykładał m. in. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, biurach wystaw artystycznych oraz kilkunastu Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Autor książki poetyckiej Światłoczułość.

Więcej wydarzeń w ramach: Młodopolski przewrót

Wielki mistrz małych obrazków: O malarstwie Jana Stanisławskiego Polska, Wydarzenie online Wielki mistrz małych obrazków: O malarstwie Jana Stanisławskiego
Potęga linii: O malarstwie Jana Rembowskiego Polska, Wydarzenie online Potęga linii: O malarstwie Jana Rembowskiego
Symbol i groteska: O malarstwie Witolda Wojtkiewicza Polska, Wydarzenie online Symbol i groteska: O malarstwie Witolda Wojtkiewicza
Symbol i secesja: O malarstwie i grafikach Edwarda Okunia Polska, Wydarzenie online Symbol i secesja: O malarstwie i grafikach Edwarda Okunia
Sztukmistrz: O malarstwie i projektach Ferdynanda Ruszczyca Polska, Wydarzenie online Sztukmistrz: O malarstwie i projektach Ferdynanda Ruszczyca

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska