Wystawa stała

Dzieje i kultura Żydów krakowskich

Bilety
Adres ul. Szeroka 24, Kraków
Wstęp 8–11 zł
Strona wydarzenia www.muzeumkrakowa.pl…
Strona miejsca www.mhk.pl…

Najcenniejsze zabytki muzealnej kolekcji judaików eksponowane są na stałej wystawie w Starej Synagodze. W dawnych modlitewnikach męskiej i kobiecej na parterze budynku wystawione są przedmioty żydowskiej sztuki obrzędowej. Prezentowane są w trzech głównych grupach tematycznych: synagoga, święta i obrzędy doroczne, życie prywatne i rodzinne.

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska