Wystawa stała

Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza

Darmowe
Adres ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
Wstęp Darmowy

Tą część wystawy otwierają zabytki kultury przedłużyckiej, z charakterystycznymi dla niej bogato zdobionymi wyrobami z brązu. Wśród ozdób wyróżniają się długie szpile, bransolety, naramienniki, diademy oraz naszyjniki wykonane z bursztynowych paciorków. Uzbrojenie reprezentowane jest przez groty, czekany, sztylety i miecze.

Zabytki kolejnej kultury – łużyckiej zostały pokazane chronologicznie w dwóch częściach – epoka brązu i wczesny okresu epoki żelaza. Przedstawiono tu typowe dla omawianej kultury ozdoby, elementy uzbrojenia, narzędzia i przedmioty codziennego użytku. Na szczególną uwagę zasługuje skarb z Karmina, składający się z szeregu przedmiotów z brązu (m.in. sierpów, siekierek, naramienników, bransolet, elementów łańcucha). Niezwykłą rzadkością są także zabytki odkryte w Woskowicach Małych. Skarby, na które tu natrafiono zawierały m.in. importowane naczynia z brązu – cisty, situle oraz elementy oporządzenia jeździeckiego. Wyjątkowy dla Śląska jest bogaty zbiór halsztackiej ceramiki malowanej. Przy jej wyrobie, miejscowi twórcy czerpali bowiem pośrednio wzorce z południa Europy. Osobne miejsce znalazło zagadnienie osadnictwa, gospodarki i budownictwa kultury łużyckiej. Niewątpliwymi atrakcjami na wystawie są zaprezentowane w tej części rekonstrukcje grodu obronnego z Biskupina i domu o konstrukcji słupowej. Interesującym elementem wystawy jest przedstawienie wierzeń i praktyk kultowych związanych z duchowością ludności kultury łużyckiej. Znalazła się tu m.in. rekonstrukcja kilku grobów ciałopalnych.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Archeologia Śląska Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Archeologia Śląska
Epoka żelaza i Wędrówki ludów Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka żelaza i Wędrówki ludów
Śląsk Średniowieczny Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Śląsk Średniowieczny
Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska