Wystawa stała

Epoka żelaza i Wędrówki ludów

Darmowe
Adres ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
Wstęp Darmowy

Część wystawy przeznaczona została na Celtów, kulturę przeworską, luboszycką i okres wędrówek ludów. Wystawę rozpoczyna temat osadnictwa celtyckiego na Śląsku – możemy tu zobaczyć rekonstrukcję grobu Celta i liczne, typowe zabytki wiązane z tą kulturą: monety, charakterystyczne naszyjniki, zapinki, bransolety i amulety oraz naczynia gliniane wykonane na kole.

Następnie pokazana została dynamika rozwoju kultury przeworskiej widoczna w wyrobach garncarskich, ozdobach, uzbrojeniu i przedmiotach codziennego użytku. Ważnym elementem jest tu rekonstrukcja ciałopalnego grobu popielnicowego z typowymi przedmiotami, stanowiącymi wyposażenie zmarłego – elementami uzbrojenia, naczyniami, ozdobami i jedzeniem.

Na sali wystawowej postarano się odtworzyć też nietypowy pochówek szkieletowy odkryty nieopodal Ługi w powiecie górowskim. Złożono tu do jednego grobu wojownika z uzbrojeniem i konia z elementami oporządzenia jeździeckiego oraz naczynia z gliny i szkła.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Archeologia Śląska Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Archeologia Śląska
Śląsk Średniowieczny Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Śląsk Średniowieczny
Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka kamienia, wczesna Epoka brązu
Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu Stała Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska