Lambda Warszawa

Lambda Warszawa

Adres ul. Żurawia 24A lok.4, Warszawa
Strona internetowa www.lambdawarszawa.org

Zaplanowane wydarzenia

Nie wiemy o żadnych wydarzeniach w tym miejscu

Opis miejsca

Stowarzyszenie Lambda Warszawa to najstarsza w Polsce (zał. w 1997) i największa organizacja działająca w obszarze wsparcia społeczności LGBT. Misją Lambdy jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT oraz wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność pomocową (ponad 1400 konsultacji psychologicznych i ponad 700 porad telefonu zaufania i przez komunikatory internetowe rocznie; grupy samopomocowe i wsparcia), a także rzeczniczą, kontrolną, badawczą, edukacyjną i szkoleniową. Obszary aktywności to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT, poprawa zdrowia psychicznego osób LGBT, prewencja HIV/AIDS, a także historia i kultura LGBT.

Transport

Podaj ulicę, lub najbliższy przystanek, z którego chcesz się dostać na miejsce wydarzenia. Pokażemy Ci najlepsze połączenia.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Skwer Kahla
Plac Zamkowy
Galeria Łomianki
Politechnika Warszawska
Fort Legionów
Park Skaryszewski
Mysia 3
Plac Europejski
Centrum Praw Kobiet
Księgarnia Dwie Siostry
Centrum Prasowe Foksal
Ogrody BUW

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy