Lew i Półksiężyc: Związki Lwowa ze światem islamu

Bilety
Miejsce OP ENHEIM
Adres ul. Plac Solny 4, Wrocław
Tagi Wykład
Strona miejsca www.openheim.org

Seminarium o powiązaniu Lwowa ze światem islamu prowadzone przez Adama Balcera w ramach Alternatywnego Instytutu Orientalistycznego w OP ENHEIM.

Lwów powstał na skrzyżowaniu szlaków handlowych, które łączyły Europę Środkową i Północną z krajami muzułmańskimi (min. Złota Orda, Imperium Osmańskie, Chanat Krymski, Iran). W efekcie już w średniowieczu osiedlili się w nim muzułmanie, którzy zbudowali meczet (nieistniejący) oraz stopniowo chrześcijanie (Ormianie, Grecy, Rumuni, Serbowie i inni), żydzi i karaimi wywodzący się z państw muzułmańskich. Te wspólnoty ukształtowane przez doświadczenie koegzystencji z wyznawcami islamu przyniosły do miasta elementy sztuki muzułmańskiej, czego najbardziej spektakularnym przykładem jest katedra ormiańska.

Lwowscy muzułmanie w ciągu kilku pokoleń ulegli asymilacji, ale w okresie wczesno-nowożytnym liczni wyznawcy islamu regularnie odwiedzali Lwów jako posłowie, kupcy i żołnierze (sojusznicy, najemnicy). Przez wieki Lwów odgrywał bowiem rolę kluczowego pośrednika w dyplomatycznych i handlowych relacjach Rzeczpospolitej ze światem islamu. Szczególnie bliską współpracę ekonomiczną Lwów zbudował wówczas z Aleppo, zapożyczając z niego nawet niektóre sposoby zarządzania handlem. Nie przypadkiem Lwów stał się także najważniejszym w Rzeczpospolitej centrum produkcji rzemiosła, broni, tkanin i strojów wzorowanych na sztuce tatarskiej, tureckiej i perskiej. Z drugiej strony miasto czasami stawało się „przedmurzem” broniącym Rzeczypospolitej przed Turkami i Tatarami. Z tak bogatym dziedzictwem Lwów był predystynowany w okresie nowożytnym (XIX-XX wiek), do tego, aby stać się jednym z ważniejszych europejskich centrów badań nad islamem i kulturami ludów muzułmańskich. W historii miasta spotkać można także wybitnych Lwowiaków, którzy przeszli na islam. Najważniejszym z nich był Muhammad Asad (po arabsku Lew) urodzony w żydowskiej rodzinie jeden z kluczowych myślicieli muzułmańskich XX wieku.

Adam Balcer – dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W radiu TOK FM prowadzi podcast historyczny „Babel. Rzeczpospolita Multi Kulti” (wcześniej „Lechistan. Orientalna historia Polski”) na temat wielokulturowej historii Polski. Napisał liczne artykuły, raporty i trzy książki poświęcone min. islamowi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej wydarzeń w ramach: Alternatywny Instytut Orientalistyczny

Karaimska Mapa Muzyczna, czyli o historii, języku, religii i muzyce Karaimów Wrocław, OP ENHEIM Karaimska Mapa Muzyczna, czyli o historii, języku, religii i muzyce Karaimów
Artysta – Artist – Kunstler – художник Wrocław, OP ENHEIM Artysta – Artist – Kunstler – художник

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska