Niewidoczne: Historie warszawskich służących

Bilety
Adres Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa
Wstęp 0–12 zł
Strona wydarzenia www.muzeumwarszawy.pl…
Strona miejsca www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy zaprezentuje pierwszą wystawę opowiadająca o zapomnianej historii kobiet i roli pracy domowej.

Na początku XX wieku w Warszawie około 40 tysięcy młodych kobiet każdego roku sprzątało, gotowało i prało w setkach mieszkań. Ich praca dotykała najbardziej intymnych aspektów życia wielu pokoleń warszawiaków i warszawianek. Znajdowały się na zapleczu codzienności, a do niedawna pozostawały też na marginesie zainteresowań historyków, którzy – jeśli je zauważali – opisywali co najwyżej jako zbiorowość ujętą w statystykach uzupełniających główne dane.

Ponad 400 obiektów, rozmieszczonych w sześciu salach, opowiada życie służących i historię pracy domowej – to zarówno przedmioty historyczne, jak i współczesne dzieła sztuki. Układ wystawy odzwierciedla drogę, jaką przebywała służąca od momentu przybycia do Warszawy, przez poszukiwanie pracy i codziennie wykonywane obowiązki. Kolejne części ekspozycji odnoszą się do relacji z chlebodawcami, działalności związków zawodowych i organizacji filantropijnych na rzecz pracownic domowych oraz wizerunku służących w prasie czy reklamie. W ostatniej części wystawy przedstawione zostaną różne perspektywy podejścia do pracy domowej po 1945 roku oraz komentarze współczesnych artystek.

Wystawa odwraca utrwaloną narrację historyczną, czyniąc ze służących główne bohaterki opowieści. Skupia się na służących do wszystkiego – dziewczynach bez wyraźnej specjalizacji, najchętniej zatrudnianych przez średnio zamożnych mieszczan w dwudziestoleciu międzywojennym. Pokazuje, że były stale obecne w miejskiej codzienności – na drugim planie, w tle mniej lub bardziej znaczących wydarzeń. Zawsze zajęte, ciągle w pracy.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Jak powraca las Warszawa, Galeria Rynek 30 Jak powraca las
Rzeczy do zabawy: Edward Manitius i jego wytwórnia Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Rzeczy do zabawy: Edward Manitius i jego wytwórnia
Stała ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Stała Stała ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi
Res pharmaceuticae Warszawa, Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej Stała Res pharmaceuticae

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska