Obojętność, troska, wrogość… Jak reagujemy na kryzys na granicy?

Bezpłatne
Miejsce Wydarzenie online – Facebook / Zoom
Adres Polska
Tagi Dyskusja
Wstęp Bezpłatny

Spotkanie online organizowane przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Pracownię Duży Pokój, które przeanalizuje to jakie są i z czego wynikają postawy polskiego społeczeństwa wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Wydarzenie rozpocznie debata, w której wezmą udział osoby zarówno przyglądające się tematowi od strony naukowej, jak i działające na rzecz budowania bardziej otwartego społeczeństwa. Do dyskusji zaproszone zostały reprezentantki i reprezentanci różnych środowisk. Wszystkich łączy przekonanie o konieczności humanitarnego rozwiązania obecnego kryzysu. W drugiej, warsztatowej części spotkania będzie można wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można upowszechniać perspektywę, która pozwala dostrzec i uwzględnić doświadczenia i cierpienie osób przekraczających granicę. Pierwsza część spotkania odbędzie się równolegle na platformie Zoom oraz będzie transmitowana w formie relacji na żywo na Facebooku. Druga część będzie się odbywała wyłącznie na platformie Zoom. Aby wziąć udział w spotkaniu na Zoomie, konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza i podania swojego adresu mailowego, na który w dniu wydarzenia wysłany zostanie odpowiedni link.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholożka, działaczka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna. Pracuje w Instytucie Psychologii UJ, gdzie bada czynniki wpływające na chęć zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Zajmuje się także kwestiami związanymi z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji i redukcją uprzedzeń wobec uchodźców. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Spółdzielni „Ogniwo” w Krakowie. Ostatnio jako wolontariuszka Fundacji Ocalenie uczestniczy w interwencjach na granicy polsko-białoruskiej.
  • Karolina Łukasiewicz jest socjolożką, stypendystką programu Marie Skłodowska Curie Komisji Europejskiej w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 17 lat bada polityki integracji migrantów w europejskich i amerykańskich miastach. Oprócz zaangażowania naukowego współpracuje z organizacjami pozarządowymi służącymi uchodźcom, w tym w NYU Collaborative for New Immigrant Education. Była badaczką w McSilver Institute for Poverty Policy and Research na NYU, a wcześniej w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • Grzegorz Michalczyk – polski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter archidiecezji warszawskiej, od czerwca 2012 warszawski i zarazem krajowy duszpasterz środowisk twórczych. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członek Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. W latach 2007-2012 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
  • Paweł Cywiński – doktor nauk społecznych, Orientalista, kulturoznawca, geograf. Współtwórca Fundacji Polska Gościnność, która zajmuje się pomocą bezpośrednią uchodźcom w ramach inicjatywy Chlebem i Solą oraz prowadzi największy polskojęzyczny portal na temat uchodźców Uchodźcy.info. Współtwórca projektu post-turysta.pl.
  • Dyskusję poprowadzi: Agnieszka Bułacik – trenerka antydyskryminacyjna i aktywistka z szerokim doświadczeniem w projektowaniu i facylitowaniu warsztatów, kursów i narzędzi edukacyjnych uwzgledniających holistyczne uczenie się. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM) i fotografii i multimediów (UAP). Współzałożycielka new visions, kolektywu edukacyjnego działającego na rzecz bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego sektora artystyczno-kulturalnego. W swojej pracy skupia się na tematyce globalnych relacji władzy oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Formy podstawowe Polska, Wydarzenie online Formy podstawowe

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska