Pola Wójcik: Labirynty drogi donikąd

Darmowe
Adres Aleja Jana Pawła II 36, Warszawa
Wstęp Darmowy
Strona wydarzenia www.facebook.com…
Strona miejsca www.galeriaxx1.pl

Idea labiryntu każe myśleć o początku i końcu wszystkiego. To temat najgłębszych rozważań filozoficznych, to presokratejskie podstawy Kultury Zachodu. Naiwnością byłoby myśleć o labiryncie jako o ścieżce z punktu „a” do punktu „b”. Prace teoretyczne Wilhelma Diltheya uzmysłowiły nam ważność struktur. W strukturach obowiązuje zależność wszystkiego ze wszystkim, a więc początek i koniec są immamentnie związane z wszystkimi elementami drogi. Artystkę interesuje mnie ontologiczny wymiar struktur, ich powiązanie z ludzkim losem.

Żyjemy wewnątrz kultury, nasze humanistyczne doświadczenie jest doświadczeniem całej kultury. Nasza innowacyjność jest nowym odczytywaniem już istniejących znaków w ścisłym związku z naturalną percepcją prawdy. To skłania Polę Wójcik do formalnego nawiązania do idei portretów trumiennych powstałych w Polsce w XVII i XVIII w. Nie interesuje jej ich sentymentalno mimetyczne przedstawienie, ale ogólna trapezoidalna forma obrazu i idea początku i końca, która nakłada się na tę formę i jest usankcjonowana konwencją.

P.W. Pola Wójcik to artystka urodzona w 1982 roku w Warszawie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Mariana Czapli i aneks do dyplomu z projektowania plakatu, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wasilewskiego w 2011 roku. W 2019 roku obroniła doktorat w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Swoje prace prezentowała na wystawach solowych, m.in.: Wszyscy szukamy klucza w różnych momentach w Galerii XX1 Kuchnia w Warszawie (2017), Droga w Kamienicy Artystycznej TA 3 w Warszawie (2016), wielu wystawach zbiorowych i pokonkursowych m.in. w Parlamencie Rumunii w Bukareszcie (2015).

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska