Prerafaelici. Nowe spojrzenia

Bilety
Miejsce Wydarzenie online – Zoom
Adres Polska
Organizator
Wstęp 27–81 zł

Cykl wykładów Fundacji Art Transfer Przemysława Głowackiego.

Cykl Prerafaelici. Nowe spojrzenia poświęcony jest fenomenowi artystycznemu XIX wieku, jakim było Bractwo Prerafaelitów i związani z nim artyści (i artystki). Ich działalność zostanie przedstawiona w nowy, odświeżający sposób. W kolejnych wykładach cyklu nie tylko przypomniana zostanie historia tego ugrupowania, ale też położony zostanie nacisk na ich najsłynniejsze dzieła, z których wiele zyskało status ikon sztuki brytyjskiej. Wydarzenie prześledzi okoliczności w jakich powstawały, pokaże jak były przyjęte przez publiczność oraz przeanalizuje ich symbolikę i zaproponuje możliwe interpretacje. Dowiedzieć się będzie można jakie mogły być ich inspiracje, które dzieła dawnych mistrzów były dla nich punktem odniesienia. Choć prerafaelici stworzyli bractwo, męskie stowarzyszenie, to jednak w ich kręgu kobiety były nie tylko modelkami, ale też wiele z nich było artystkami. Wydarzenie to także spotkanie z twórczością artysty, który nie zakładał Bractwa Prerafaelitów, ale znalazł się pod ich wpływem później. Edward Burne-Jones przyczynił się nie tylko do rozwoju idei z tego kręgu, ale też do rozpowszechnienia ich poza Wyspami Brytyjskimi. Cykl odwoła się do kluczowych opracowań z ostatniego czasu dotyczących prerafaelitów – wielkich wystaw monograficznych z 1984 r. oraz ostatniej z 2012 r., gdzie zostali oni znacząco określeni w jej tytule jako „wiktoriańska awangarda”. W 2018 roku w San Francisco odbyła się wystawa Prerafaelici i dawni mistrzowie, a w Oksfordzie w 2010 roku Prerafaelici i Italia. Kluczowe znaczenie dla nowego spojrzenia na rolę kobiet w kręgu bractwa miała wystawa z 2019 roku zatytułowana Siostry prerafaelitki. Ostatnie wielkie monografie Edwarda Burne-Jonesa odbyły się w 1998 roku oraz niedawno w 2018 roku.

Prowadzący: Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się popularyzacją wiedzy o sztuce oraz edukacją muzealną. W latach 2000-2013 pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie od 2007 pełnił obowiązki zastępcy kierownika Działu Edukacji. Współpracował z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi W latach 2016-2019 był jurorem Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 roku był jednym z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych. Był też współinicjatorem polskiej edycji międzynarodowej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Muzeów (ICOM). W 2007 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Jego pasją jest zwiedzanie muzeów oraz wystaw.

Czas trwania wykładów: 90 minut

Minione wydarzenia

Polska, Wydarzenie online Prerafaelici. Nowe spojrzenia: Edward Burne-Jones. W stronę symbolizmu
Polska, Wydarzenie online Prerafaelici. Nowe spojrzenia: Dlaczego nie było wielkich artystek prerafaelitek?
Polska, Wydarzenie online Prerafaelici. Nowe spojrzenia: Inspiracje prerafaelitów
Polska, Wydarzenie online Prerafaelici. Nowe spojrzenia: Prerafaelici i ich arcydzieła

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Formy podstawowe Polska, Wydarzenie online Formy podstawowe

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska