Wystawa stała

Stała ekspozycja Muzeum Etnograficznego

Bilety
Adres ul. Traugutta 111-113, Wrocław
Wstęp 3–5 zł
Strona wydarzenia www.muzeumetnograficzne.pl…

Zbiory Muzeum ukazują podstawową dla dolnośląskiej etnografii problematykę: trwałość i zmiany kultury. Autorzy większości ekspozycji podejmowali próbę zaprezentowania bliższej i dalszej historii Dolnego Śląska, postrzeganej jako proces kształtowania się kultury ludowej w warunkach zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego Wrocław, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy