Wystawa stała

Stała ekspozycja Muzeum Etnograficznego

Bilety
Adres ul. Traugutta 111-113, Wrocław
Wstęp 3–5 zł
Strona wydarzenia www.muzeumetnograficzne.pl…

Zbiory Muzeum ukazują podstawową dla dolnośląskiej etnografii problematykę: trwałość i zmiany kultury. Autorzy większości ekspozycji podejmowali próbę zaprezentowania bliższej i dalszej historii Dolnego Śląska, postrzeganej jako proces kształtowania się kultury ludowej w warunkach zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego.

© 2021 GoOut sp. z o.o., Polska