Wystawa stała

Stała ekspozycja Muzeum Geologicznego

Bilety

Stała ekspozycja opisuje zjawiska geologiczne zachodzące na teranie Polski. Wystawa składa się z gablot w formie fotogramów i przekrojów, dzięki którym pokazano budowę geologiczną podłoża, walory środowiska naturalnego i budowę hydrogeologiczną poszczególnych regionów Polski. Wystawa umieszczona w korytarzu budynku ukazuje najważniejsze bogactwa naturalne południowej Polski, które są zilustrowane za pomocą skał i innych surowców mineralnych.

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechy