Ze sztuką na Ty: Viyaleta Khviatskovich

Darmowe
Adres ul. Jazdów 2, Warszawa
Wstęp Darmowy
Strona wydarzenia www.u-jazdowski.pl…
Strona miejsca www.u-jazdowski.pl
Wydarzenie w ramach Sztuka polityczna

Viyaleta Khviatskovich oprowadza w języku białoruskim po wystawie „Sztuka polityczna”.

Цэнтр сучаснага мастацтва «Уяздоўскі замак» запрашае Вас на экскурсію на беларускай мове па выставе «Палітычнае мастацтва». Экскурсію па выставе правядзе Віялета Хвяцковіч.

Віялета Хвяцковіч - даследчыца з Беларусі, якая належыць да першага пакалення незалежнай Беларусі. На ўласным вопыце разважае і назірае асаблівасці развіцця беларускага мастацтва як формы самаідэнтыфікацыі ў прасторы фарміравання нацыянальнай ідэі, а таксама спосабу пошуку культурнай і моўнай свабоды. Таксама аналізуе мастацтва “пратэсту па-беларуску”: ад нонканфармізму 1980-х гг. да мастацтва пратэсту (protest art), калі мастацтва было і ёсць адной з формаў пратэсту за незалежнасць ад культурнага і грамадскага ўплыву афіцыйных уладаў. Феномен новай формы нонканфармізму, які пачынаецца не з публічных дэманстрацый і адкрытай апазіцыі, але насуперак маўклівым пошукам ідэнтычнасці, праз мастацтва, як выраз і спосаб дэманстрацыі асабістага права на валоданне нацыянальнай ідэнтычнасцю ў XXI стагоддзі.

Віялета Хвяцковіч – мг. Музейнай справы і аховы гісторыка-культурнай спадчыны, БДУ, Беларусь; мг. Мастацтвазнаўства, KUL, Польшча; аспірантка 4 курса, Гісторыя мастацтваў, KUL, Польшча.

У сувязі з абмежаваннямі і з турботы аб бяспецы наведвальнікаў уваход на мерапрыемства паводле абавязковай рэгістрацыі. Калі ласка,просім Вас адбравіць заяўку на адрас info@u-jazdowski.pl.

Падрабязная інфармацыя аб наведванні і дзеючых санітарных рэкамендацыях размешчаны ва ўкладцы «Бяспечна наведвай».

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie Sztuka polityczna. Po wystawie oprowadzi Viyaleta Khviatskovich.
Viyaleta Khviatskovich to białoruska badaczka, która należy do pierwszej generacji niepodległej Białorusi. Na własnym doświadczeniu rozważa i obserwuje osobliwości rozwoju sztuki białoruskiej jako formy samoidentyfikacji w przestrzeni formowania idei narodowej, sposobu poszukiwania wolności kulturowej oraz językowej. Analizuję sztukę „protestu po-białorusku”: od nonkonformizmu lat 80. XX wieku do art protestów, kiedy sztuka była i jest jedną z form protestu do uzyskania niepodległości od kulturalno-społecznego wpływu oficjalnej władzy. Fenomen nowej formy nonkonformizmu, który zaczyna się nie od publicznych demonstracji i otwartej opozycji, ale odwrotnie, od cichego poszukiwania tożsamości, poprzez sztukę, jako wyraz i sposób demonstracji jako prawo na własną tożsamość narodową w XXI wieku. Viyaleta Khviatskovich to absolwentka muzealnictwa i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na BPU (Białoruś) oraz historii sztuki na KUL (Polska); obecnie jest doktorantką na wydziale historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W związku z ograniczeniami i w trosce o bezpieczeństwo widzów wstęp na wydarzenie obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem info@u-jazdowski.pl. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania oraz aktualnych wytycznych sanitarnych dostępne są w zakładce Zwiedzaj bezpiecznie na stronie CSW.

Więcej wydarzeń w ramach: Sztuka polityczna

Sztuka z perspektywy...: Jon Eirik Lundberg Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Sztuka z perspektywy...: Jon Eirik Lundberg
Let’s Talk About Art: Melanie Święcicki Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Let’s Talk About Art: Melanie Święcicki

© 2022 GoOut sp. z o.o., Polska