Stála výstava

Archív Júliusa Kollera

Vstupenky
Adresa Nám. Ľudovíta Štúra 4, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.sng.sk…
Web miesta www.sng.sk
Kurátor Petra Hanáková

Na 1. poschodí Esterházyho paláca Slovenská národná galéria sprístupnila archív konceptuálneho umelca Júliusa Kollera. Vystavený materiál Kollerovej pozostalosti nemá ambíciu podať nejakú komplexnú správu o jej obsahu.

Expozícia je postavená z troch častí. Tri vitríny sú nakonfigurované nasledovne: v prvej SNG ponúka dokumentáciu jednej konkrétnej výstavy - Textilné obrazy z roku 1974. Ide o jedinú Kollerovu one man show v období normalizácie.

Druhá vitrína je sondou do sietí alternatívnej výtvarnej scény. Predstavuje drobné práce (listy, PF-ky, mail arty) Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti. Sprostredkúva ňou onen étos zdieľania, typický pre nezávislú výtvarnú scénu či komunitu.

Tretia vitrína dokumentuje Kollerovu prepisovaciu mániu, jeho pozíciu dobového svedka, citlivo, zároveň s istým ironickým dištancom zaznamenávajúceho „tok dejín". V pozostalosti zachované balíky denníkových excerpt tu prezentuje vo výbere z troch ročníkov bezprostredne nasledujúcich po politickej zmene v roku 1989.

Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr. Paspartovanie je u Kollera špecifickým uchopovaním sveta, umeleckým filtrovaním reality – tu konkrétne: vlastnej identity. Na 24 papierových rysoch tu vidieť v skratke kus umelcovho životopisu – od narodenia až po stretnutie s Květou Fulierovou. Osobitá nástenka ukazuje Kollerovu zaujatosť keltským svetom a pletencovou ornamentikou.

Ďalšie akcie v tomto mieste

BookObrazy: Zuzana Belková & Alica Kucharovič – Kto sú ľudia? Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác BookObrazy: Zuzana Belková & Alica Kucharovič – Kto sú ľudia?
Siesta v galérii: Antimúzeum J.K. Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Siesta v galérii: Antimúzeum J.K.
Rodinná nedeľa: Znaky umenia Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Rodinná nedeľa: Znaky umenia
Vo výklade: Josef Carl Klinkosch – Toaletné zrkadlo Bratislava – Staré Mesto, Esterházyho palác Vo výklade: Josef Carl Klinkosch – Toaletné zrkadlo

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko