Bratislava Design Week 2021

Miesto Bratislava – rôzne miesta

Dvanásty ročník festivalu Bratislava Design Week s témou „charakter“ sa bude konať v predĺženom termíne od 2. decembra 2021 do 23. januára 2022, v historických palácoch Starého Mesta a v ich okolí.

Charakter možno vnímať ako slovo s viacerými významami, podobne rozmanito bude reflektované aj na tohtoročnom festivale. Charakter ako niečo, čo vystihuje povahu človeka, ale aj povahu nejakej epochy, dizajnérskej školy, či osobného prístupu. Ak je niekto zodpovedný, ohľaduplný, rešpektuje pravdu a pravidlá, zvykne sa hovoriť že má pevný charakter. S ohľadom na spoločenskú situáciu alebo klimatickú krízu má v súčasnosti táto vlastnosť veľkú váhu, a preto bude akcentovaná aj na tomto podujatí.

V dizajne, ak majú objekty podobný charakter, sú na nich viditeľné spoločné východiská, názor, typické - charakteristické črty. Bratislava Design Week 2021 bude hľadaním po jednoduchej radosti z krásy a inakosti, z kreatívnej energie, ale aj z možnosti stretávať sa a vzájomne sa zoznamovať so svojou prácou v reáli.

Bratislava Design Week je medzinárodný festival súčasného dizajnu, je experimentálnym laboratóriom, ktoré akceleruje domácu scénu, je miestom premiér najnovších konceptov, prototypov, produktov, predstavuje inšpiratívnych tvorcov zo sveta a prináša zážitky či poznanie širokej verejnosti.

Viac informácií o programe festivalu je dostupných na webstránke.

Program

Bratislava – Staré Mesto, Múzeum historických interiérov Komentovaná prehliadka Bratislava Design Week 2021

Ďalšie akcie v rámci: Bratislavské Vianoce 2021

Dobrých desať Bratislava – Staré Mesto, Panenská ulica Dobrých desať

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko