Česká hračka včera a dnes

Vstupenky

Výstava „Česká hračka včera a dnes“ upozorňuje na fenomén českej hračky, ktorej príbeh sa začal na začiatku 20. storočia a aj dnes je intenzívne rozvíjaný. Vo výbere exponátov sa zameriava na výnimočné príklady aktuálnej domácej produkcie s ohľadom na autorskú inováciu, originalitu a tradíciu. Predstavuje tvorbu autorov spoločne s dizajnovými ikonami, ktoré sa zapísali do dejín českej kultúry počas posledných sto rokov a sú doteraz vyrábané. Najstarší návrh na výstave pochádza z roku 1920, najnovšie vznikli v posledných rokoch.

Výstava Mini Wonders prezentuje produkty firiem (napr. Merkúr, Fatra, Detoa) s dlhoročnou tradíciou, ktoré patria k obľúbeným predmetom už po mnoho generácií detí, a to nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Mladá generácia dizajnérov dnes nadväzuje na tradíciu českej hračky a zároveň prináša svieži závan nových myšlienok a riešení. Potenciál mladých využili napr. vo firme Fatra a vznikla nová kolekcia nafukovacích hračiek navrhnutá súčasnými dizajnérmi.

Výstava predstaví reedície pôvodných dizajnov z 20. storočia, ako aj súčasné návrhy hračiek českých dizajnérov a štúdií Jan Čapek, Adéla Fejtková, Anna a Jerry Kozovi, Kutulu, Zuzana Lednická, My dvě, Tomáš Rejmon, Re pello, Michal Strach, Tereza Šedivá, René Šulc, Tititi, Totemo, Utukutu, Woo a českých firiem Kazeto, Detoa Albrechtice, Efko, Fatra, Kovap, Merkur, Směr, Modernista, Moravská ústředna Brno.

Ďalšie akcie v rámci: Noc múzeí a galérií 2022 v Českom centre Bratislava

Workshop so stavebnicou Totemo Bratislava – Staré Mesto, České centrum Bratislava Workshop so stavebnicou Totemo
Labyrint sveta 814 17 Bratislava, Univerzitná knižnica Labyrint sveta

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko