Stála výstava

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Vstupenky

Na poschodí múzea sa nachádza výstavný priestor so stálou expozíciou o dejinách a kultúre Chorvátov na Slovensku. Návštevník expozície má možnosť oboznámiť sa s exponátmi materiálnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnych tradícií Chorvátov, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska v priebehu 16. storočia. Jednotlivé prezentácie sú doplnené textom v slovenčine, chorvátčine a angličtine. Súčasťou expozície je aj multimediálna prezentácia, ktorú si môžu návštevníci samostatne prezerať na počítači.

Na prízemí múzea je stála výstavka o živote Chorvátov na Slovensku, o práci chorvátskych kultúrnych spolkov v jednotlivých obciach s chorvátskou menšinou, o pôsobení jednotlivých folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov. Výstava dokumentuje pôsobenie Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku od jeho vzniku v roku 1990 po súčasnosť.

© 2023 GoOut