Divadelný ústav

Divadelný ústav

Adresa Jakubovo námestie 12, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.theatre.sk
E-mail du@theatre.sk
Telefón 02/204 871 02

Aktuálne akcie

Nevieme o žiadnych akciách.

Popis miesta

Divadelný ústav, založený v roku 1961, sa venuje vedeckým, výskumným, dokumentačným, zbierkotvorným, edičným, výstavným, vzdelávacím a prezentačným aktivitám v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ide o modernú inštitúciu nadnárodného významu, ktorá sa venuje množstvu aktivít. Súčasťou Divadelného ústavu je odborná knižnica, študovňa, kníhkupectvo – Informačné centrum Prospero a divadelný priestor pre novú drámu - Štúdio 12.

Najvýznamnejšou z činností je dokumentačná činnosť. Okrem toho Divadelný ústav vydáva odbornú pôvodnú a svetovú teatrologickú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí, najmä s partnermi krajín V4.

Neodmysliteľnou funkciou Divadelného ústavu je jeho informačno–prezentačná aktivita. Prostredníctvom širokej palety podujatí prezentuje súčasnú slovenskú a európsku drámu i divadlo, usporadúva semináre, kolokviá, workshopy, scénické čítania; vo svojich ďalších aktivitách zabezpečuje domáce a zahraničné výstavy a systematické informovanie verejnosti o vlastných aktivitách, ako i ďalších podujatiach organizovaných na území Slovenska či v zahraničí.

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Podobné miesta

Rakúske kultúrne fórum
Spoločenský dom Prievoz
Pistoriho palác
Footshop
Staromestské centrum kultúry a vzdelávnia, Školská 14
OD Dunaj
InPark
Zlaté Piesky – Areál STaRZ
Progressbar Cowork
Spoločenský dom Trávniky
LOM space
Spoločenský dom Nivy

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko